• Over What About You

  “‘Juist het combineren van diverse technieken en invalshoeken maakt dit werk zo effectief’.”

  -- Titia Mulders

Foto Titia Mulders

Titia Mulders

trainer/coach bij What About You

“Wat zou de wereld er anders uit zien als ieder zichzelf beter zou leren kennen."

Mulders doorliep tal van opleidingen om zich meer en meer te specialiseren in het begeleiden van zelfstandig ondernemers, werknemers van grote bedrijven, managementteams en studenten.

De professionele basis van haar werk pakte zij al 20 jaar geleden op in een driejarige opleiding Tranformatie Psychologie bij het ITP in Bergen- gericht op Voice Dialogue, het gedachtengoed van Hall en Sidra Stone. Daarna volgde drie jaar opleiding Organisatie en Familieopstellingen van Hellinger bij het Hellinger Instituut in Groningen. Vervolgens verdiepte Mulders zich in de techniek van Geweldloze Communicatie, werkte zij jaren achtereen met Enneagrammen en rondde zij de Masters van Transactionele Analyse af bij Phoenix in Utrecht. De laatste jaren verdiepte Mulders zich in de coachingstechnieken van Alan Seale

Titia Mulders was voorheen vijfentwintig jaar werkzaam in de uitgeversbranche. Na een aanvankelijke studie bewegingstherapie verlegde ze haar interesse naar de journalistiek. Ze werkte tien jaar in vaste dienst bij Elsevier als hoofdredacteur van de afdeling Speciale Produkties. Vervolgens startte ze haar eigen bedrijf, Mulders Media Produkties, met vijf vaste medewerkers en een aanzienlijke groep freelancers. Het bedrijf specialiseerde zich in het vervaardigen van produkties voor kranten, tijdschriften en televisie. Bovendien vervulde Mulders vanuit haar eigen organisatie tal van hoofdredactionele functies (Jongbloed en Joosten, Residence, Villa d'Arte, Sla, etc.) maar de grootste uitdaging bleek steeds weer te liggen in het opstarten van nieuwe projecten, het motiveren in teamverband en het stimuleren van aankomend talent. De behoefte groeide om de bakens te verzetten.

Mulders: 'Ineens diende zich destijds de grote verandering aan. Ik werkte op de automatische piloot - ik wilde meer, of eigenlijk iets anders, iets waarmee ik mijn ervaring zou kunnen gebruiken en anderen van dienst zou kunnen zijn. De intensieve loopbaan had mijn zicht beperkt. Allengs groeide het besef dat verdieping in mijzelf nieuwe wegen zou kunnen openen. Het doorlopen van diverse opleidingen tot trainer was daar het directe gevolg van.”

Inmiddels is Mulders al een kleine twintig jaar actief in het trainen van managementteams, van individuen in één op één sessies en in het trainen van studenten. Effectief zijn de specifiek ontwikkelde traingen op faalangst en burn-out. En de groepsdynamiek in kleine teams zijn haar specialisatie.

Mulders: ‘Ik blijf geboeid door dit werk omdat er niks mooier is dan mensen bewust maken van wie ze zelf zijn. Kennis en vaardigheden, daar is tegenwoordig alles op gericht. Maar wat jezelf met je mee brengt, hoe je je onzekerheid kunt overwinnen, wat je nonverbal communiceert en waarom mogelijkheden je wel of niet ‘gegund’ worden: daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Als je daar inzicht in krijgt, heb je een basis waar je zakelijk maar ook prive enorme voordelen uit haalt. Eigenlijk zou iedereen zich een training moeten kunnen veroorloven, Je hoeft niet altijd ‘een problem’ te hebben, overspannen te zijn of onder de maat te presteren om in training te gaan. Het inzicht in je eigen zijn en handelen maakt je flexibel en verrijkt je als mens’

WHAT ABOUT YOU werkt onder andere met:

Werkopstellingen van Hellinger

Zowel met playmobiel als met voorwerpen maken we gebruik van het gedachtengoed van Bert Hellinger. Soms doen we ook 1-op 1 opstellingen in de ruimte. Alles op basis van een gedegen opleiding in zowel familie- als organisatieopstellingen bij het Bert Hellinger Instituut in Groningen.

Voice Dialogue

Regelmatig maken we gebruik van het gedachtengoed van Hall en Sidra Stone, de grondleggers van de wereldwiijd toegepaste Voice Dialogue methode. Dit op basis van een jarenlange opleiding in Voice Dialogue bij het ITP in Bergen.

Transactionele Analyse

Aan de hand van het persoonlijkheidstheorie van Eric Berne wordt de klant inzichtelijk gemaakt hoe bepaalde dynamieken zich tussen mensen afspelen. De wereldwijd vermaarde modellen uit de Transactionele Analyse die Berne ontwikkelde zijn een eye-opener voor iedereen die zich makkelijker en effectiever wil voorbewegen. Een Masteropleiding in TA ligt aan de toepassing binnen What About You ten grondslag.

Soul Mission & Transformational Presence

Weten waar je heen wilt. En werkelijk staan voor wat je wilt bereiken. Kijken naar je ziel- wie ben jij in het diepst van jezelf. En volg dan de flow, de weg naar volledige zelfontplooiing. De technieken van Alan Seale staan aan de basis van vele sessies die bij What About You gegeven worden en zijn een verrijking voor je persoonlijke toekomst.

Geweldloze Communicatie

Het communicatie model van Marshall Rosenberg is verbindend en verruimend. Het zet in een simpel overzicht precies neer waar je wel en niet moet zijn in een effectieve communicatie. What About You werkt het uit zodat je het gedachtengoed van Rosenberg ook werkelijk in de praktijk kunt gaan toepassen.

Drijfverenmethode op basis van enneagrammen

Het model van de enneagrammen binnen de typologie is inmiddels eeuwenoud. Wij volgen de nieuwe weg van Frank Schapers die verruimend werkt omdat je niet tot één type wordt benoemd maar een duidelijk overzicht krijgt van hoe jouw systeem in zijn geheel in elkaar zit. En daarmee valt er specifiek licht op jouw persoonlijke drijfveren.

Praktische informatie

 • Voor alle aangeboden trainingen geldt een half uur kosteloze intake
 • Sessies worden met tussenliggende perioden van twee tot drie weken aangegaan.
 • Als er behoefte is aan een langere tussenstop, blijven sessies tot 2 jaar na de start van het traject geldig.
 • De factuur van een totaal traject zal verstuurd worden nadat de eerste sessie is afgerond.
 • Kosten voor sessies vallen niet onder verzekeringsvergoeding, maar zijn onder de noemer vormingskosten volledig fiscaal aftrekbaar.

Openingstijden

 • What About You werkt tijdens de gangbare kantooruren, dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur.
 • Bij uitzondering kunnen op verzoek afspraken in de avonduren of op zaterdagen worden ingepland.
 • Op zon- en feestdagen is What About You gesloten. 
 
What About You heeft een frequente samenwerking met:
 • Trainer/coach Maximiliaan Winkelhuis van Maximum
 • Trainer/coach Paul van ’t Veld

Contactgegevens:

Telefoon: +31 (0) 6 53 53 00 06
E-mail: titia@euronet.nl

What About You
Banstraat 52
1071 KB Amsterdam